Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cennost Zdrávasu

CENNOST ZDRÁVASU

Zvěstování, volné dílo, cs.wikipedia.org Úryvek z knihy Ludvíka M. Grigniona TAJEMSTVÍ SVATÉHO RŮŽENCE - Podivuhodné tajemství svatého růžence, jímž se přičiňujeme o svou spásu

Svatá Panna Maria je ta, jíž bylo toto božské poselství adresováno, aby dovršilo největší a nejdůležitější věc na světě: Vtělení věčného Slova, mír mezi Bohem a lidmi a Vykoupení lidského rodu.

44.
Andělské pozdravení je tak vznešené, tak ušlechtilé, že blahoslavený Alan de la Roche soudil, že žádné stvoření mu nemůže rozumět a že jen Ježíš Kristus, narozený z Panny Marie, je může vysvětlit.

Svou znamenitost bere ze svého původu: z nejsvětější Panny, které bylo určeno, z cíle Vtělení, pro nějž bylo přineseno z nebe, a z archanděla Gabriela, který je pronesl jako první.

Andělské pozdravení shrnuje celou křesťanskou teologii o Panně Marii v nejhutnější zkratce. Nacházíme v něm jednu chválu a jednu invokaci. Chvála obsahuje vše, co tvoří Mariinu velikost; invokace pak vše, oč ji máme žádat a co od její dobroty můžeme očekávat.

Nejsvětější Trojice zjevila první část, svatá Alžběta osvícená Duchem Svatým přidala druhou a Církev na prvním koncilu v Efezu, který se konal roku 431, pak po odsouzení Nestorianova bludu a vyhlášení, že svatá Panna je opravdu Matkou Boha, dodala závěr. Koncil nařídil, aby byla Panna Maria vzývána v této své slavné hodnosti slovy: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší."

45
Svatá Panna Maria je ta, jíž bylo toto božské poselství adresováno, aby dovršilo největší a nejdůležitější věc na světě: Vtělení věčného Slova, mír mezi Bohem a lidmi a Vykoupení lidského rodu. Poslem této radostné zvěsti byl archanděl Gabriel, jeden z prvních knížat nebeského dvora.

Andělské pozdravení obsahuje víru a naději praotců, proroků a apoštolů. Je odvahou a silou mučedníků, věděním učitelů, vytrvalostí vyznavačů a životem řeholníků. (blahoslavený Alan) Je novou písní zákona milosti, radostí andělů i lidí, postrachem a zmatením zlých duchů.

Andělským pozdravením se Bůh stal člověkem, Panna matkou Boha, duše spravedlivých byly osvobozeny z příbytku mrtvých, rozvaliny nebe byly opraveny, hřích odpuštěn, milost nám dána, nemocní uzdraveni, mrtví vzkříšeni, vyhnanci svoláni zpět, Nejsvětější Trojice upokojena a lidé dostali věčný život.

A konečně je Andělské pozdravení duhou, znamením smilování a milosti, které Bůh projevil světu. (blahoslavený Alan)